Turku

TURKU ASUU
– parempaa asumista turkulaisille

Turun seudun arkkitehdit SAFA on käynnistänyt Turun kulttuuripääkaupunki 2011:een liittyvän hankkeen TURKU ASUU. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä rakennuttajien kanssa kehittää laadukasta asuntorakentamista innovatiivisen arkkitehtuurin keinoin. Hankkeeseen sitoutuvat rakennuttajat valitsevat omasta asuntotuotannostaan toteutettavan kohteen, jossa panostetaan tavanomaista enemmän arkkitehtoniseen laatuun.

TAVOITTEITA:

1. Tuoda toteutettavien hankkeiden ja julkisuuden kautta esille uusia laadukkaita, innovatiivisia asumisen vaihtoehtoja.

2. Parantaa rakentamisen prosesseja.

3. Lisätä ymmärrystä siitä, että laadukas arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristön ovat kaupungille vahva kilpailutekijä.

4. Saada asuntosuunnittelun taloudelliset resurssit sille tasolle, että toimistoilla olisi mahdollista panostaa suunnitteluun, niin henkilö- kuin aikaresurssein.

5. Nostaa arkkitehtuurista ja rakentamisesta käytävän keskustelun laatua ja määrää.


Turku 2011

TURKU ASUU -hankkeessa rakennuttajille ja rakennusliikkeille tarjotaan mahdollisuutta osallistua asuntoarkkitetuurin kehittämiseen. Hankkeessa kiinnitetään huomiota suunnittelun, rakentamisen ja rakennusprosessin laatuun, mikä parantaa osaltaan turkulaisten elinympäristöä. Kukin osallistuja nimeää yhden toteutettavan asuntorakentamiskohteen, jossa panostetaan arkkitehtuuriin, kaupunkikuvallisiin näkökohtiin ja energiatalouteen. Tarkoituksena on saattaa eri osapuolet yhteen jo hankkeen alkuvaiheessa, määritellä tavoitteet, parantaa prosessin laatua, luoda uusia toimintamalleja ja ratkaisuja sekä lisätä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Uusilla toimintamalleilla tavoitellaan laadukkaampia asumisratkaisuja Turun seudulla asuville.

Rakennuskohteiden toteutumista seurataan ja ihmisille tarjotaan mahdollisuutta seurata suunnittelun ja rakentamisen etenemistä mm. dokumentoimalla suunnittelu- ja rakentamisprosesseja.

Hankkeen kohteet:


Näytä Turku Asuu suuremmalla kartalla
1. Hartela Oy
2. NCC Rakennus Oy
3. Palmberg TKU/ Lemminkäinen Oyj
4. SATO Oyj
5. SKANSKA/ Länsi Suomi
6. SRV Lounais-Suomi
7. TA-rakennuttajat
8. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
9. VVO-yhtymä Oyj
10.YH Länsi Oy
11.YIT Rakennus Oy

Lue lisää kohteista. Klikkaa alla löytyvää kohdenumeroa.