Veritas

Johtokunta

Puheenjohtaja: Penni Pennanen
Varapuheenjohtaja: Pilar Meseguer Galiana
Sihteeri: Petteri Kääriä
Varainhoitaja: Pasi Aromäki
Tiedottaja: Rami Eräpohja

turkusafa@safa.fi

Paikallisasiamies:
Tiltu Nurminen
asiamies.turku@safa.fi

Paikallisosaston edustajat SAFAssa 2016

Maarit Kaipiainen
liittovaltuuston vpj 2016-2018, EKO-SAFA
SAFA 125-vuotisjuhlavuoden työryhmä


Mika Rajala
SAFAn hallitus 2016, VATA-SAFA

Pauno Narjus
Rakennustietosäätiön hallitus 2016

Turun seudun arkkitehdit – Åboregionens arkitekter SAFA.

Suomen Arkkitehtiliiton paikallisosastosta käytetään lyhennettä Turku-SAFA.

Osaston toiminta-alueena ovat Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat.

Osaston tarkoituksena on alueella asuvien SAFAn jäsenten yhteenliittymänä vaalia alueen arkkitehtuuriin liittyviä kulttuuriperinteitä, myötävaikuttamalla yhdessä muiden rakennus- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa alueen arkkitehtuurin sekä rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun kehittymiseen sekä edistää ja turvata jäsentensä ammatillista taitoa sekä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia toimintaedellytyksiä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto järjestää jäsenilleen täydennyskoulutusta, kokouksia, opintomatkoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia yms. sekä pitää yhteyttä muihin arkkitehtuuri-, taide sekä rakennus- ja ympäristöalan yhteisöihin ja tiedotusvälineisiin. Osasto järjestää myös näyttelyitä ja tapahtumia sekä harjoittaa ammattiin liittyvää tiedotuspalvelua sekä kerhotoimintaa.

Jäseniä on 192 arkkitehtia ja
25 opiskelijajäsentä. (2011)